2049 Chinese

The 20K Word Road to
Mandarin Proficiency

Rozdział 1.6: Lokalne wiadomości i źródła informacji

– Poziom średniozaawansowany –

Clickable Image

Sytuacja (Angielski)

In 成都 (Chengdu | Chéngdū), a group of university students gather to explore various 数字新闻源 (digital news sources | shùzì xīnwén yuán) for their journalism project.

They browse through 网站 (websites | wǎngzhàn) and 收听 (listening | shōutīng) 播客 (podcasts | bōkè) of renowned 记者 (journalists | jìzhě) and 评论员 (commentators | pínglùn yuán). They focus on gathering information for a 专题报道 (special report | zhuāntí bàodǎo) on local culture.

The students engage in 热烈讨论 (lively discussions | rèliè tǎolùn) about the 影响 (influence | yǐngxiǎng) of the media and the importance of 采访 (interviews | cǎifǎng) in journalism. They analyze different 观点 (perspectives | guāndiǎn) and 分析 (analyses | fēnxī) from different 栏目 (columns | lánmù) and 论坛 (forums | lùntán).


↑↑↑

<<<   |   ↓↓↓   |   >>>

 

Zdania

新闻源
我通过可靠的新闻源获取最新信息。
Wǒ tōngguò kěkào de xīnwén yuán huòqǔ zuìxīn xìnxī.
Otrzymuję najnowsze informacje z wiarygodnych źródeł.
报道
这个重大事件的报道非常详细。
Zhège zhòngdà shìjiàn de bàodào fēicháng xiángxì.
Relacja z tego ważnego wydarzenia jest bardzo szczegółowa.
记者
记者对事件进行了现场采访。
Jìzhě duì shìjiàn jìnxíngle xiànchǎng cǎifǎng.
Reporterzy przeprowadzają wywiady na żywo.
编辑
新闻编辑精心策划了这期专题。
Xīnwén biānjí jīngxīn cèhuàle zhè qī zhuāntí.
Redaktor wiadomości starannie zaplanował tę funkcję.
专栏
我喜欢阅读那个专家的专栏。
Wǒ xǐhuān yuèdú nàgè zhuānjiā de zhuānlán.
Z przyjemnością przeczytałem kolumnę tego eksperta.
访谈
这次访谈揭露了很多信息。
Zhè cì fǎngtán jiēlùle hěnduō xìnxī.
Ten wywiad ujawnił wiele informacji.
调查
关于这个话题的调查非常深入。
Guānyú zhège huàtí de diàochá fēicháng shēnrù.
Dochodzenie w tej sprawie było bardzo dokładne.
论坛
我在论坛上参与了热烈的讨论。
Wǒ zài lùntán shàng cānyǔle rèliè de tǎolùn.
Wziąłem udział w ożywionej dyskusji na forum.
评论员
评论员对这一事件提出了见解。
Pínglùn yuán duì zhè yī shìjiàn tíchūle jiànjiě.
Komentatorzy przedstawili swoje spostrzeżenia na temat tej historii.
观点
这篇文章表达了有趣的观点。
Zhè piān wénzhāng biǎodále yǒuqù de guāndiǎn.
Ten artykuł wyraża interesujące punkty widzenia.
分析
他分析了这篇网上热传的文章。
Tā fēnxīle zhè piān wǎngshàng rè chuáng de wénzhāng.
Przeanalizował ten artykuł, który stał się wirusowy w Internecie.
专题
这个专题报道非常详尽。
Zhège zhuāntí bàodào fēicháng xiángjìn.
Ten artykuł był bardzo dokładny.
互动
读者与作者进行了互动。
Dúzhě yǔ zuòzhě jìnxíngle hùdòng.
Czytelnicy weszli w interakcję z autorem.
网站
这个新闻网站更新迅速。
Zhège xīnwén wǎngzhàn gēngxīn xùnsù.
Ta strona z wiadomościami została szybko zaktualizowana.
播客
这个播客频道内容丰富。
Zhège bókè píndào nèiróng fēngfù.
Ten kanał podcastowy jest pouczający.
收听
我每天收听新闻广播。
Wǒ měitiān shōutīng xīnwén guǎngbō.
Codziennie słucham wiadomości.
观众
这个新闻节目吸引了大量观众。
Zhège xīnwén jiémù xīyǐnle dàliàng guānzhòng.
Ten program informacyjny przyciąga dużą widownię.
影响
这篇报道对公众意见产生了影响。
Zhè piān bàodào duì gōngzhòng yìjiàn chǎnshēngle yǐngxiǎng.
Ta historia miała wpływ na opinię publiczną.
讨论
大家对这个话题进行了深入讨论。
Dàjiā duì zhège huàtí jìnxíngle shēnrù tǎolùn.
Przeprowadzono dogłębną dyskusję na ten temat.
策划
编辑团队策划了这次专题报道。
Biānjí tuánduì cèhuàle zhè cì zhuāntí bàodào.
Zespół redakcyjny zaplanował ten artykuł.
栏目
这个栏目关注本地新闻。
Zhège lánmù guānzhù běndì xīnwén.
Ta kolumna koncentrowała się na lokalnych wiadomościach.
投票
观众对话题进行了投票。
Guānzhòng duì huàtí jìnxíngle tóupiào.
Widzowie głosowali na ten temat.
采访
记者对相关人士进行了采访。
Jìzhě duì xiāngguān rénshì jìnxíngle cǎifǎng.
Reporterzy przeprowadzili wywiady z zaangażowanymi osobami.

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>

Słowa

Tłumaczenia słów są w języku angielskim.

新闻源
xīnwén yuán
news source
报道
bàodào
coverage
记者
jìzhě
journalist
编辑
biānjí
editor
专栏
zhuānlán
column
访谈
fǎngtán
interview
调查
diàochá
investigation
论坛
lùntán
forum
评论员
pínglùn yuán
commentator
观点
guāndiǎn
opinion
分析
fēnxī
analysis
专题
zhuāntí
feature
互动
hùdòng
interaction
网站
wǎngzhàn
website
播客
bōkè
podcast
收听
shōutīng
listen
观众
guānzhòng
audience
影响
yǐngxiǎng
impact
讨论
tǎolùn
discussion
策划
cèhuà
plan
栏目
lánmù
program
投票
tóupiào
vote
采访
cǎifǎng
interview

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>