2049 Chinese

The 20K Word Road to
Mandarin Proficiency

Rozdział 1.7: Rozrywka online i transmisje strumieniowe

– Poziom podstawowy –

Clickable Image

Sytuacja (Angielski)

Young girl: “In China, what’s popular for 音乐 (music, yīnyuè) streaming?”

First Young Man: “A lot of people use 爱奇艺 (iQIYI, àiqíyì) for movies and TV shows. It’s diverse.”

Second Young Man: “And for 直播 (live streaming, zhíbō), 斗鱼 (Douyu, dòuyú) is big, especially for games.”

Young girl: “Do they have 订阅 (subscriptions, dìngyuè)?”

First Young Man: “Yes, for exclusive 内容 (content, nèiróng) and 高清 (high-definition, gāoqīng) viewing.”


↑↑↑

<<<   |   ↓↓↓   |   >>>

 

Zdania

音乐
我喜欢听流行音乐。
Wǒ xǐhuān tīng liúxíng yīnyuè.
Lubię słuchać muzyki pop.
电影
周末我要看一部电影。
Zhōumò wǒ yào kàn yí bù diànyǐng.
Zamierzam obejrzeć film w weekend.
电视剧
这部电视剧非常好看。
Zhè bù diànshìjù fēicháng hǎokàn.
Serial telewizyjny jest bardzo dobry.
流媒体
流媒体平台提供了很多影视内容。
Liú méitǐ píngtái tígōngle hěnduō yǐngshì nèiróng.
Platformy streamingowe oferują wiele treści filmowych i telewizyjnych.
观看
我在手机上观看视频。
Wǒ zài shǒujī shàng guānkàn shìpín.
Oglądam wideo na moim telefonie komórkowym.
播放
点击播放按钮开始观看。
Diǎnjī bōfàng ànniǔ kāishǐ guānkàn.
Kliknij przycisk odtwarzania, aby rozpocząć oglądanie.
节目
这个节目很受欢迎。
Zhège jiémù hěn shòu huānyíng.
Program jest bardzo popularny.
下载
我下载了一首新歌。
Wǒ xiàzàile yī shǒu xīngē.
Pobrałem nową piosenkę.
剧集
这部剧集更新了最新一集。
Zhè bù jù jí gēngxīnle zuìxīn yì jí.
Program został zaktualizowany o najnowszy odcinek.
订阅
我订阅了一个视频频道。
Wǒ dìngyuèle yígè shìpín píndào.
Subskrybuję kanał wideo.
平台
这个平台有很多好看的影片。
Zhège píngtái yǒu hěnduō hǎokàn de yǐngpiàn.
Ta platforma ma wiele dobrze wyglądających filmów.
影片
这部影片获得了好评。
Zhè bù yǐngpiàn huòdéle hǎopíng.
Ten film otrzymał dobre recenzje.
演员
这个演员表演得很好。
Zhège yǎnyuán biǎoyǎn dé hěn hǎo.
Ten aktor dobrze zagrał.
导演
这部电影是由著名导演执导的。
Zhè bù diànyǐng shì yóu zhùmíng dǎoyǎn zhídǎo de.
Ten film jest reżyserowany przez znanego reżysera.
剧情
剧情发展很吸引人。
Jùqíng fāzhǎn hěn xīyǐn rén.
Rozwój fabuły jest fascynujący.
评论
大家对这部影片的评论不一。
Dàjiā duì zhè bù yǐngpiàn de pínglùn bù yī.
Ludzie mają różne komentarze na temat tego filmu.
推荐
我推荐你看这部电影。
Wǒ tuījiàn nǐ kàn zhè bù diànyǐng.
Polecam obejrzeć ten film.
评分
这部电影的评分很高。
Zhè bù diànyǐng de píngfēn hěn gāo.
Ten film ma wysoką ocenę.
分类
这个网站上的影片是按类型分类的。
Zhège wǎngzhàn shàng de yǐngpiàn shì àn lèixíng fēnlèi de.
Filmy na tej stronie są podzielone na kategorie według gatunku.
广告
电视上有很多广告。
Diànshì shàng yǒu hěnduō guǎnggào.
W telewizji jest dużo reklam.
直播
今晚有一个足球比赛直播。
Jīn wǎn yǒu yígè zúqiú bǐsài zhíbò.
Dziś wieczorem jest mecz piłki nożnej na żywo.
用户
这个平台的用户很多。
Zhège píngtái de yònghù hěnduō.
Na tej platformie jest wielu użytkowników.
注册
我注册了一个新账号。
Wǒ zhùcèle yígè xīn zhànghào.
Zarejestrowałem nowe konto.
登录
登录后可以看更多内容。
Dēnglù hòu kěyǐ kàn gèng duō nèiróng.
Możesz oglądać więcej treści po zalogowaniu.

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>

Słowa

Tłumaczenia słów są w języku angielskim.

音乐
yīnyuè
music
电影
diànyǐng
movie
电视剧
diànshìjù
TV show
流媒体
liú méitǐ
streaming
观看
guānkàn
watch
播放
bòfàng
play
节目
jiémù
program
下载
xiàzài
download
剧集
jù jí
series
订阅
dìngyuè
subscribe
平台
píngtái
platform
影片
yǐngpiàn
film
演员
yǎnyuán
actor
导演
dǎoyǎn
director
剧情
jùqíng
plot
评论
pínglùn
comment
推荐
tuījiàn
recommend
评分
píngfēn
rating
分类
fēnlèi
category
广告
guǎnggào
advertisement
直播
zhíbō
live broadcast
用户
yònghù
user
注册
zhùcè
register
登录
dēnglù
log in

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>