2049 Chinese

The 20K Word Road to
Mandarin Proficiency

Rozdział 1.9: Marketing cyfrowy i trendy online

– Poziom podstawowy –

Clickable Image

Sytuacja (Angielski)

In an elegant conference room, two colleagues are preparing their PowerPoint presentation. One says, “Let’s start with the 数据 (data, shùjù) analysis slides.” The other nods and adjusts the 投影 (projection, tóuyǐng) settings. “Good idea. And let’s integrate the 最新 (latest, zuìxīn) 市场 (market, shìchǎng) 趋势 (trends, qūshì) for impact.”

The first colleague adds a 图表 (graph, túbiǎo) to the screen. “We should highlight our 创新 (innovation, chuàngxīn) in these slides.”

“Right, and let’s close with our 团队 (team, tuánduì) achievements,” the second suggests.


↑↑↑

<<<   |   ↓↓↓   |   >>>

 

Zdania

市场
我们研究了市场需求。
Wǒmen yánjiūle shìchǎng xūqiú.
Zbadaliśmy zapotrzebowanie rynku.
广告
这个广告很吸引人。
Zhège guǎnggào hěn xīyǐn rén.
Reklama jest atrakcyjna.
营销
营销对增加销量很重要。
Yíngxiāo duì zēngjiā xiāoliàng hěn zhòngyào.
Marketing jest ważny dla zwiększenia sprzedaży.
品牌
这个品牌很受欢迎。
Zhège pǐnpái hěn shòu huānyíng.
Ta marka jest popularna.
推广
我们通过网络推广产品。
Wǒmen tōngguò wǎngluò tuīguǎng chǎnpǐn.
Promowaliśmy produkt przez Internet.
客户
满足客户需求是关键。
Mǎnzú kèhù xūqiú shì guānjiàn.
Zaspokajanie potrzeb klientów jest kluczowe.
策略
好的策略带来成功。
Hǎo de cèlüè dài lái chénggōng.
Dobre strategie przynoszą sukces.
社交媒体
社交媒体广告很流行。
Shèjiāo méitǐ guǎnggào hěn liúxíng.
Reklama w mediach społecznościowych jest popularna.
分析
市场分析很有帮助。
Shìchǎng fēnxī hěn yǒu bāngzhù.
Analiza rynku jest pomocna.
目标
我们设定了营销目标。
Wǒmen shèdìngle yíngxiāo mùbiāo.
Wyznaczamy cele marketingowe.
内容
网站内容要吸引人。
Wǎngzhàn nèiróng yào xīyǐn rén.
Zawartość strony internetowej jest angażująca.
网站
公司网站更新了产品信息。
Gōngsī wǎngzhàn gēngxīnle chǎnpǐn xìnxī.
Strona internetowa firmy została zaktualizowana o informacje o produktach.
流量
我们的目标是增加网站流量。
Wǒmen de mùbiāo shì zēngjiā wǎngzhàn liúliàng.
Naszym celem było zwiększenie ruchu na stronie.
搜索引擎
搜索引擎帮助找到所需信息。
Sōusuǒ yǐnqíng bāngzhù zhǎodào suǒ xū xìnxī.
Wyszukiwarki pomagają znaleźć potrzebne informacje.
关键词
关键词对搜索很重要。
Guānjiàn cí duì sōusuǒ hěn zhòngyào.
Słowa kluczowe są ważne dla wyszukiwania.
用户
了解用户是营销的基础。
Liǎojiě yònghù shì yíngxiāo de jīchǔ.
Zrozumienie użytkownika jest podstawą marketingu.
互动
社交媒体上的互动很频繁。
Shèjiāo méitǐ shàng de hùdòng hěn pínfán.
Istnieje wiele interakcji w mediach społecznościowych.
反馈
客户反馈对产品改进很重要。
Kèhù fǎnkuì duì chǎnpǐn gǎijìn hěn zhòngyào.
Opinie klientów są ważne dla ulepszenia produktu.
转化
提高网站的用户转化率。
Tígāo wǎngzhàn de yònghù zhuǎnhuà lǜ.
Poprawa współczynnika konwersji użytkowników witryny.
数据
数据帮助我们做决策。
Shùjù bāngzhù wǒmen zuò juécè.
Dane pomagają nam podejmować decyzje.
效果
这次广告的效果很好。
Zhè cì guǎnggào de xiàoguǒ hěn hǎo.
Ta reklama jest bardzo skuteczna.
投资
我们投资了在线广告。
Wǒmen tóuzīle zàixiàn guǎnggào.
Zainwestowaliśmy w reklamę online.
行为
分析用户行为很重要。
Fēnxī yònghù xíngwéi hěn zhòngyào.
Analiza zachowań użytkowników jest ważna.
趋势
我们跟踪最新市场趋势。
Wǒmen gēnzōng zuìxīn shìchǎng qūshì.
Śledzimy najnowsze trendy rynkowe.

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>

Słowa

Tłumaczenia słów są w języku angielskim.

市场
shìchǎng
market
广告
guǎnggào
advertisement
营销
yíngxiāo
marketing
品牌
pǐnpái
brand
推广
tuīguǎng
promotion
客户
kèhù
customer
策略
cèlüè
strategy
社交媒体
shèjiāo méitǐ
social media
分析
fēnxī
analysis
目标
mùbiāo
target
内容
nèiróng
content
网站
wǎngzhàn
website
流量
liúliàng
traffic
搜索引擎
sōusuǒ yǐnqíng
search engine
关键词
guānjiàn cí
keyword
用户
yònghù
user
互动
hùdòng
interaction
反馈
fǎnkuì
feedback
转化
zhuǎnhuà
conversion
数据
shùjù
data
效果
xiàoguǒ
effect
投资
tóuzī
investment
行为
xíngwéi
behavior
趋势
qūshì
trend

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>