2049 Chinese

The 20K Word Road to
Mandarin Proficiency

Rozdział 1.11: Narzędzia i platformy do pracy zdalnej

– Poziom zaawansowany –

Clickable Image

Sytuacja (Angielski)

In 成都 (Chengdu | Chéngdū), a dynamic team of young professionals harnesses the power of remote working tools from a modern co-working space. They collaborate using 协作平台 (collaboration platforms | xiézuò píngtái) and 项目协调 (project coordination | xiàngmù xiétiáo) tools to effectively manage their workload.

The team uses 云计算 (cloud computing | yúnjìsuàn) and 虚拟工作空间 (virtual workspaces | xūnǐ gōngzuò kōngjiān) to seamlessly integrate their tasks. They use 敏捷项目管理 (agile project management | mǐnjié xiàngmù guǎnlǐ) techniques to adapt quickly to changing requirements.

Their workday includes 网络会议系统 (online meeting systems | wǎngluò huìyì xìtǒng) for team updates and 协同编辑 (collaborative editing | xiétóng biānjí) sessions to ensure everyone’s input is valued. The team also practices 高效沟通 (efficient communication | gāoxiào gōutōng) across time zones with their 跨地域团队 (cross-regional teams | kuà dìyù tuánduì).

They manage resources with 团队资源管理 (team resource management | tuánduì zīyuán guǎnlǐ) and ensure data security with 高级数据分析 (advanced data analysis | gāojí shùjù fēnxī) to stay ahead of the curve.


↑↑↑

<<<   |   ↓↓↓   |   >>>

 

Zdania

协作平台
协作平台使不同地区的团队有效合作。
Xiézuò píngtái shǐ bùtóng dìqū de tuánduì yǒuxiào hézuò.
Platformy współpracy umożliwiają zespołom w różnych lokalizacjach efektywną współpracę.
项目协调
项目协调工具帮助管理复杂任务。
Xiàngmù xiétiáo gōngjù bāngzhù guǎnlǐ fùzá rènwù.
Narzędzia do koordynacji projektów pomagają zarządzać złożonymi zadaniami.
高效沟通
高效沟通对于远程团队至关重要。
Gāoxiào gōutōng duìyú yuǎnchéng tuánduì zhì guān zhòngyào.
Efektywna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla zdalnych zespołów.
跨地域团队
跨地域团队需要强大的在线协作工具。
Kuà dìyù tuánduì xūyào qiángdà de zàixiàn xiézuò gōngjù.
Zespoły transgraniczne potrzebują wydajnych narzędzi do współpracy online.
云计算
云计算为数据分析提供了强大能力。
Yún jìsuàn wèi shùjù fēnxī tígōngle qiángdà nénglì.
Przetwarzanie w chmurze zapewnia potężne możliwości analizy danych.
虚拟工作空间
虚拟工作空间创造了协作新环境。
Xūnǐ gōngzuò kōngjiān chuàngzàole xiézuò xīn huánjìng.
Wirtualne przestrzenie robocze tworzą nowe środowiska współpracy.
团队资源管理
团队资源管理工具提高项目效率。
Tuánduì zīyuán guǎnlǐ gōngjù tígāo xiàngmù xiàolǜ.
Narzędzia do zarządzania zasobami zespołu zwiększają wydajność projektu.
协同编辑
协同编辑功能简化了文档处理。
Xiétóng biānjí gōngnéng jiǎnhuàle wéndàng chǔlǐ.
Możliwości wspólnej edycji upraszczają przetwarzanie dokumentów.
信息集成
信息集成系统优化了数据管理。
Xìnxī jíchéng xìtǒng yōuhuàle shùjù guǎnlǐ.
Systemy integracji informacji optymalizują zarządzanie danymi.
敏捷项目管理
敏捷项目管理适应快速变化的需求。
Mǐnjié xiàngmù guǎnlǐ shìyìng kuàisù biànhuà de xūqiú.
Zwinne zarządzanie projektami dostosowuje się do szybko zmieniających się potrzeb.
远程桌面
远程桌面允许在任何地点访问工作站。
Yuǎnchéng zhuōmiàn yǔnxǔ zài rènhé dìdiǎn fǎngwèn gōngzuòzhàn.
Pulpity zdalne umożliwiają dostęp do stacji roboczych z dowolnego miejsca.
网络会议系统
网络会议系统是远程团队沟通的核心。
Wǎngluò huìyì xìtǒng shì yuǎnchéng tuánduì gōutōng de héxīn.
Systemy konferencji internetowych są centralnym elementem zdalnej komunikacji zespołowej.
多平台兼容
多平台兼容性提高了软件的可用性。
Duō píngtái jiānróng xìng tígāole ruǎnjiàn de kěyòngxìng.
Kompatybilność z wieloma platformami zwiększa użyteczność oprogramowania.
团队动态监控
团队动态监控有助于即时调整策略。
Tuánduì dòngtài jiānkòng yǒu zhù yú jíshí tiáozhěng cèlüè.
Dynamiczne monitorowanie zespołu pomaga na bieżąco dostosowywać strategie.
高级数据分析
高级数据分析为决策提供支持。
Gāojí shùjù fēnxī wèi juécè tígōng zhīchí.
Zaawansowana analiza danych wspiera podejmowanie decyzji.
协作工具集成
协作工具集成提高了工作流程效率。
Xiézuò gōngjù jíchéng tígāole gōngzuò liúchéng xiàolǜ.
Integracja narzędzi do współpracy poprawia wydajność przepływu pracy.
远程项目监督
远程项目监督工具保证了项目的顺利进行。
Yuǎnchéng xiàngmù jiāndū gōngjù bǎozhèngle xiàngmù de shùnlì jìnxíng.
Narzędzia do zdalnego monitorowania projektów zapewniają ich płynną realizację.
云端工作流程
云端工作流程提高了团队的灵活性。
Yúnduān gōngzuò liúchéng tígāole tuánduì de línghuó xìng.
Oparte na chmurze przepływy pracy zwiększają elastyczność zespołu.
实时数据同步
实时数据同步确保所有成员都有最新信息。
Shíshí shùjù tóngbù quèbǎo suǒyǒu chéngyuán dōu yǒu zuìxīn xìnxī.
Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym zapewnia wszystkim członkom dostęp do aktualnych informacji.
虚拟团队建设
虚拟团队建设需要有效的在线交流和协作策略。
Xūnǐ tuánduì jiànshè xūyào yǒuxiào de zàixiàn jiāoliú hé xiézuò cèlüè.
Budowanie wirtualnego zespołu wymaga skutecznej komunikacji online i strategii współpracy.

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>

Słowa

Tłumaczenia słów są w języku angielskim.

协作平台
xiézuò píngtái
collaboration platform
项目协调
xiàngmù xiétiáo
project coordination
高效沟通
gāoxiào gōutōng
efficient communication
跨地域团队
kuà dìyù tuánduì
cross-regional team
云计算
yún jìsuàn
cloud computing
虚拟工作空间
xūnǐ gōngzuò kōngjiān
virtual workspace
团队资源管理
tuánduì zīyuán guǎnlǐ
team resource management
协同编辑
xiétóng biān jí
collaborative editing
信息集成
xìnxī jíchéng
information integration
敏捷项目管理
mǐnjié xiàngmù guǎnlǐ
agile project management
远程桌面
yuǎnchéng zhuōmiàn
remote desktop
网络会议系统
wǎngluò huìyì xìtǒng
web conferencing system
多平台兼容
duō píngtái jiānróng
multi-platform compatibility
团队动态监控
tuánduì dòngtài jiānkòng
team activity monitoring
高级数据分析
gāojí shùjù fēnxī
advanced data analysis
协作工具集成
xiézuò gōngjù jíchéng
collaboration tools integration
远程项目监督
yuǎnchéng xiàngmù jiāndū
remote project supervision
云端工作流程
yúnduān gōngzuò liúchéng
cloud-based workflow
实时数据同步
shíshí shùjù tóngbù
real-time data synchronization
虚拟团队建设
xūnǐ tuánduì jiànshè
virtual team building

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>