2049 Chinese

The 20K Word Road to
Mandarin Proficiency

Rozdział 3.5: Etykieta i zwyczaje związane z posiłkami

– Poziom podstawowy –

Clickable Image

Sytuacja (Angielski)

At a traditional Chinese dinner, understanding the 礼仪 (etiquette | lǐyí) of dining is crucial. The 主人 (host | zhǔrén) carefully arranges 座位 (seating | zuòwèi) in a specific 顺序 (order | shùnxù), showing respect and honor to the 客人 (guests | kèrén).

Proper 使用 (use | shǐyòng) of 筷子 (chopsticks | kuàizi) and 碗 (bowls | wǎn) is essential. It is customary to 等待 (wait | děngdài) for the host to 开始 (start | kāishǐ) the meal. 敬酒 (toasting | jìngjiǔ) is a common practice where everyone expresses 感谢 (thanks | gǎnxiè) and 尊重 (respect | zūnzhòng) by sharing 饮品 (drinks | yǐnpǐn). Sharing food is a sign of 社区 (community | shèqū) and 热情 (warmth | rèqíng), embodying the spirit of hospitality and 礼貌 (courtesy | lǐmào) in Chinese culture.


↑↑↑

<<<   |   ↓↓↓   |   >>>

 

Zdania

礼仪
中国有独特的餐桌礼仪。
Zhōngguó yǒu dútè de cānzhuō lǐyí.
Chiny mają wyjątkowe maniery przy stole.
筷子
筷子放在右边。
Kuàizi fàng zài yòubiān.
Pałeczki po prawej.
请递给我那个碗。
Qǐng dì gěi wǒ nàgè wǎn.
Podaj mi tę miskę.
座位
座位很重要。
Zuòwèi hěn zhòngyào.
Siedzenie jest ważne.
顺序
用餐有顺序。
Yòngcān yǒu shùnxù.
Obowiązuje kolejność jedzenia.
主人
主人先动筷。
Zhǔrén xiān dòng kuài.
Gospodarz pierwszy podaje pałeczki.
客人
客人要有礼貌。
Kèrén yào yǒu lǐmào.
Goście powinni być uprzejmi.
敬酒
敬酒表示尊敬。
Jìngjiǔ biǎoshì zūnjìng.
Wznieś toast, aby okazać szacunek.
感谢
用餐后要感谢。
Yòngcān hòu yào gǎnxiè.
Podziękuj po posiłku.
尊重
尊重他人习惯。
Zūnzhòng tārén xíguàn.
Szanować zwyczaje innych osób.
分餐
分餐很卫生。
Fēncān hěn wèishēng.
Posiłki należy spożywać w higieniczny sposób.
招待
好好招待客人。
Hǎohǎo zhāodài kèrén.
Dobrze traktować gości.
邀请
邀请客人共餐。
Yāoqǐng kèrén gòng cān.
Zapraszaj gości do wspólnego posiłku.
习惯
每地习惯不同。
Měidì xíguàn bùtóng.
Zwyczaje różnią się w zależności od miejsca.
餐巾
使用餐巾。
Shǐyòngcānjīn.
Używaj serwetek.
端菜要小心。
Duān cài yào xiǎoxīn.
Podawaj jedzenie ostrożnie.
递东西要礼貌。
Dì dōngxi yào lǐmào.
Podawaj jedzenie grzecznie.
使用
正确使用餐具。
Zhèngquè shǐyòngcānjù.
Prawidłowo używaj sztućców.
等待
等待大家开始。
Děngdài dàjiā kāishǐ.
Czekanie, aż wszyscy zaczną.
饮品
选择合适的饮品。
Xuǎnzé héshì de yǐnpǐn.
Wybór odpowiedniego napoju.
餐具
餐具摆放有序。
Cānjù bǎi fàng yǒu xù.
Układanie sztućców w uporządkowany sposób.
禁忌
注意饮食禁忌。
Zhùyì yǐnshí jìnjì.
Zwracanie uwagi na tabu żywieniowe.
礼貌
在餐桌上要有礼貌。
Zài cānzhuō shàng yào yǒu lǐmào.
Bądź uprzejmy przy stole.
分享
我们在晚餐后分享了自己的故事。
Wǒmen zài wǎncān hòu fēnxiǎngle zìjǐ de gùshì.
Po kolacji podzieliliśmy się naszymi historiami.

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>

Słowa

Tłumaczenia słów są w języku angielskim.

礼仪
lǐyí
etiquette
筷子
kuàizi
chopsticks
wǎn
bowl
座位
zuòwèi
seat
顺序
shùnxù
order
主人
zhǔrén
host
客人
kèrén
guest
敬酒
jìngjiǔ
to toast
感谢
gǎnxiè
to thank
尊重
zūnzhòng
to respect
分餐
fēncān
to share dishes
招待
zhāodài
to entertain
邀请
yāoqǐng
to invite
习惯
xíguàn
habit
餐巾
cānjīn
napkin
duān
to carry
to pass
使用
shǐyòng
to use
等待
děngdài
to wait
饮品
yǐnpǐn
drink
餐具
cānjù
tableware
禁忌
jìnjì
taboo
礼貌
lǐmào
manners
分享
fēnxiǎng
to share

 

<<<   |   ↑↑↑   |   >>>